Bazelais economie plus, se yon antrepriz ki kreye pou baw bon sevis ak materyel kew te oblije moute nan capital pouw ale chache oubyen achte, nou komanse travay yon lot jan e si bondye prete nou lavi nou promet moun sud'est ke nou pap desevwa yo, nou renmen nou anpil, e nap travay pou nou satisfe nou tout.
  PDG : Bazelais Esterno